Προπαίδεια

 Αυτήν την εβδομάδα τα περισσότερα παιδιά
  συμπλήρωσαν τον πίνακα της προπαίδειας,
 με τα δέκα κέρματα που χρειαζόντουσαν
 για να αποκτήσουν το δίπλωμά της.

Ένας ευχάριστος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά την προπαίδεια.

 Μπράβο στα παιδιά!!

1 σχόλιο: